2022: Koning Willem I College

  • Voorbereiding stage 2023
  • Elektro auto verlichting

In Den Bosch wordt hard gewerkt om in 2023 op scholen in Gambia en Senegal techniek les te geven.

Deze studenten maken borden met een complete praktische uitleg over autoverlichting.

Op 3 verschillende scholen gaan ze de borden gebruiken om autotechniek les te geven.

Dit is een mooi voorbeeld van een concreet lesprogramma voor de technische middelbare scholen in Gambia en Senegal.

Tijdens een stage van 7 weken gaan deze jongens de kennis die ze opgedaan hebben op het Koning Willem I college in Den Bosch overbrengen aan de studenten in Gambia en Senegal onder begeleiding van Go for Africa.