Ons werk.

Go for Africa is een vernieuwende, avontuurlijke manier van stagelopen. Het programma richt zich op Nederlandse (technische) ROC-studenten die per auto naar West Afrika reizen om vervolgens daar hun stageproject uit te voeren.

Ons werk is gebaseerd op de volgende waarden:

 • Samen leren | In Afrika dragen de Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten op de Afrikaanse beroepsscholen. In West Afrika werken de studenten zeven weken lang samen met een twaalftal beroepsscholingsprojecten in Gambia en Senegal.
 • Avontuurlijk | De studenten richten een eigen team op, bereiden hun stage voor, organiseren sponsoractiviteiten, prepareren een auto en leggen daarmee in drie weken 7.000 kilometer af door avontuurlijk terrein met bijzondere ontmoetingen.
 • Samenwerken in ontwikkeling | Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen die betrokken is: de studenten, hun netwerk en begeleiders van hier en daar, de beroepsscholen, de lokale gemeenschap en de lokale en nationale overheid.
 • Duurzaam hergebruik | Het meegenomen didactische materiaal (via container vooruit gestuurd of in de auto’s meegenomen) wordt gedoneerd en samen met de Afrikaanse studenten en docenten geïnstalleerd. Voor het materiaal en voor veel auto’s is West Afrika dus letterlijk de eindbestemming: van auto´s worden educatieve modellen gemaakt , binnen de scholen ingezet als bijvoorbeeld leerlingenvervoer of binnen dorpen gebruikt voor ziekenvervoer.
 • Sociaal | Studenten hebben letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende ervaringen, die de blik op de bekende omgeving blijvend veranderen en het bewustzijn openen voor een ander deel van de wereld. Zij dragen deze ervaringen en enthousiasme uit binnen en buiten de schoolomgeving aan medestudenten, vrienden, familie en later in hun werkomgeving. Ze ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Samen leren

De organisatie heeft als doel het Nederlands ROC-onderwijs. aantrekkelijker te maken, ROC-studenten kansen te bieden op een breder perspectief van de wereld en in Afrika zorgen voor kennisoverdracht aan de studenten daar. Als kennis toeneemt, kent het land minder armoede en honger.

 • Voor ROC studenten specifiek geldt een intensieve voorbereiding op school, een prachtige reis en een unieke stage op projecten in Afrika: het is een once in a life-time experience!

AVONTUURLIJK:

De reis van Nederland naar West Afrika is een geweldig avontuur. Daarnaast hebben de studenten en prive-rijders een onvergetelijke ervaring, leren hun horizon verbreden en er wordt aanspraak gemaakt hun sociale vaardigheden, improvisatievermogen en inventiviteit.

Samenwerken in ontwikkeling

 • Gambia, Senegal en Mauretanië zijn straatarm. Allen staan onderaan in de lijst van het BNP: Senegal (119), Mauritanie (141), Gambia (161).
 • Door de hoge werkeloosheid en lage kansen op de arbeidsmarkt kampen deze landen met hoge percentages economische vluchtelingen (met name jongeren). Dit betekend dat de helft van alle jongeren werkeloos is.
 • Er is een instabiele politieke situatie met de nodige corruptie wat vaak betekend dat er niet of onvoldoende geinvesteerd wordt in de jeugd van het land.
 • Met het up-to-date brengen van kennis aan jongeren geeft Go for Africa extra kansen voor hun toekomst.
 • Zowel Nederlandse als Afrikaanse jongeren krijgen een breder beeld van de wereld en leren omgaan met verschillen en overeenkomsten.

Duurzaam hergebruik

In Nederland worden onderwijsmaterialen verzameld en verzonden naar de opleidingen in Afrika zodat deze een tweede leven krijgen.
Bijvoorbeeld gereedschappen, computers, auto’s, onderdelen, onderwijsleermodellen, software en technische leermodules.

SOCIAAL:

Gedurende het jaar worden tweedehands goederen verzameld en opgeslagen in een loods in Nederland. In de loods werken een aantal dagen per week vrijwilligers en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die speciale begeleiding nodig hebben tijdens het werk. Zij worden begeleid in het selecteren, repareren en ordenen van de goederen

Maak kennis met de organisatie

Het bestuur van de Stichting Go for Africa bestond in 2018-2019 wederom uit drie bestuursleden:• Monique van Wissen, voorzitter
• Edwin Boone, financiën
• Wim Bos, algemeen lid (onderwijs)

Vanaf juni 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden de nieuwe bestuursleden zijn;                                                                                                                             Wim Buijsen voorzitter (onderwijs)
Nico van Stiphout, financiën

Op 14 juni 2006 is de Stichting Go for Africa (GfA) opgericht door Jan Huizinga. Als ervaren ROC-docent autotechniek met werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur en ervaringsgericht leren met elkaar combineren. Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te verdiepen en verbreden, organiseert hij sindsdien avontuurlijke werkstages in diverse West-Afrikaanse landen (Gambia, Senegal, Mauritanië). Hiermee maakt GfA een koppeling tussen Nederlands en Afrikaans onderwijs. Jan Huizinga, is ook dit jaar directeur / projectleider geweest.
Bestuur en directeur worden ondersteund door Nell van Essen (administratie en secretariële ondersteuning) en Fieke van Stiphout (administratie, financiën reis en leden, sponsoring). GfA is nog steeds naarstig op zoek naar een vaste vrijwilliger die ons kan versterken op het terrein van PR en communicatie.