Ons werk

Go for Africa is een vernieuwende, avontuurlijke manier van stagelopen. Het programma richt zich op Nederlandse (technische) ROC-studenten die per auto naar West Afrika reizen om vervolgens daar hun stageproject uit te voeren.

Ons werk is gebaseerd op de volgende waarden:

 • Samen leren | In Afrika dragen de Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten op de Afrikaanse beroepsscholen. In West Afrika werken de studenten zeven weken lang samen met een twaalftal beroepsscholingsprojecten in Gambia en Senegal.
 • Avontuurlijk | De studenten richten een eigen team op, bereiden hun stage voor, organiseren sponsoractiviteiten, prepareren een auto en leggen daarmee in drie weken 7.000 kilometer af door avontuurlijk terrein met bijzondere ontmoetingen.
 • Samenwerken in ontwikkeling | Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen die betrokken is: de studenten, hun netwerk en begeleiders van hier en daar, de beroepsscholen, de lokale gemeenschap en de lokale en nationale overheid.
 • Duurzaam hergebruik | Het meegenomen didactische materiaal (via container vooruit gestuurd of in de auto’s meegenomen) wordt gedoneerd en samen met de Afrikaanse studenten en docenten geïnstalleerd. Voor het materiaal en voor veel auto’s is West Afrika dus letterlijk de eindbestemming: van auto´s worden educatieve modellen gemaakt , binnen de scholen ingezet als bijvoorbeeld leerlingenvervoer of binnen dorpen gebruikt voor ziekenvervoer.
 • Sociaal | Studenten hebben letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende ervaringen, die de blik op de bekende omgeving blijvend veranderen en het bewustzijn openen voor een ander deel van de wereld. Zij dragen deze ervaringen en enthousiasme uit binnen en buiten de schoolomgeving aan medestudenten, vrienden, familie en later in hun werkomgeving. Ze ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Samen leren

De organisatie heeft als doel het Nederlands ROC-onderwijs. aantrekkelijker te maken, ROC-studenten kansen te bieden op een breder perspectief van de wereld en in Afrika zorgen voor kennisoverdracht aan de studenten daar. Als kennis toeneemt, kent het land minder armoede en honger.

 • Voor ROC studenten specifiek geldt een intensieve voorbereiding op school, een prachtige reis en een unieke stage op projecten in Afrika: het is een once in a life-time experience!

De organisatie heeft als doel het Nederlands ROC-onderwijs. aantrekkelijker te maken, ROC-studenten kansen te bieden op een breder perspectief van de wereld en in Afrika zorgen voor kennisoverdracht aan de studenten daar. Als kennis toeneemt, kent het land minder armoede en honger.

 • Voor ROC studenten specifiek geldt een intensieve voorbereiding op school, een prachtige reis en een unieke stage op projecten in Afrika: het is een once in a life-time experience!

Avontuurlijk

De reis van Nederland naar West Afrika is een geweldig avontuur. Daarnaast hebben de studenten en prive-rijders een onvergetelijke ervaring, leren hun horizon verbreden en er wordt aanspraak gemaakt hun sociale vaardigheden, improvisatievermogen en inventiviteit.

Samenwerken in ontwikkeling

 • Gambia, Senegal en Mauretanië zijn straatarm. Allen staan onderaan in de lijst van het BNP: Senegal (119), Mauritanie (141), Gambia (161).
 • Door de hoge werkeloosheid en lage kansen op de arbeidsmarkt kampen deze landen met hoge percentages economische vluchtelingen (met name jongeren). Dit betekend dat de helft van alle jongeren werkeloos is.
 • Er is een instabiele politieke situatie met de nodige corruptie wat vaak betekend dat er niet of onvoldoende geinvesteerd wordt in de jeugd van het land.
 • Met het up-to-date brengen van kennis aan jongeren geeft Go for Africa extra kansen voor hun toekomst.
 • Zowel Nederlandse als Afrikaanse jongeren krijgen een breder beeld van de wereld en leren omgaan met verschillen en overeenkomsten.

Duurzaam hergebruik

In Nederland worden onderwijsmaterialen verzameld en verzonden naar de opleidingen in Afrika zodat deze een tweede leven krijgen.
Bijvoorbeeld gereedschappen, computers, auto’s, onderdelen, onderwijsleermodellen, software en technische leermodules.

De Organisatie

Gegevens van de stichting:

Naam:  Stichting Team Go for Africa
Website: www.goforafrica.nl
KvK:     17192464
Soort:   Rechtspersoon
ANBI:   fiscaal no. 816885710
Bank:    ABN AMRO  Iban: NL05ABNA0980119413
t.n.v.     Stichting Go for Africa

Info belastingdienst

STICHTING TEAM GO FOR AFRICA
GO FOR AFRICA
SON EN BREUGEL | RSIN 816885710
Website: www.goforafrica.nl
Begindatum 01-01-2008

Download: –Voorwaarden ANBI 2019–

Het bestuur:

Administratie:

Op 14 juni 2006 is de Stichting Go for Africa (GfA) opgericht door Jan Huizinga. Als ervaren ROC-docent autotechniek met werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur en ervaringsgericht leren met elkaar combineren. Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te verdiepen en verbreden, organiseren wij sindsdien avontuurlijke werkstages in de West-Afrikaanse landen Gambia en Senegal. Hiermee maakt GfA een koppeling tussen Nederlands en Afrikaans onderwijs.

Beleidsplan

In de bijlage zie tu het beleidsplan van Go for Africa van 2020-2024

Hierin is opgenomen:
– Visie en Missie
– Ambities
– Kansen en bedreigingen
– Strategische doelstellingen

—Beleidsplan GFA 2020-2024—

Beloningsbeleid:

Bestuursleden brengen geen kosten in rekening. Vergaderingen in Zoom of kosteloos op een ROC school. Jaarlijks uitje bij de voorzitter in de tuin. Een onkostenbijdrage alleen voor bestuurders en vrijwilligers als ze lange tijd een begeleidingstaak in Afrika uitvoeren.

Jaarverslagen