Gambia, laatste nieuws COVID-19

Het Ministerie van Volksgezondheid in Banjul geeft zeer regelmatig een update over COVID-19. Dit is het rapport van 10-9-2020

Het aantal mogelijke cases is nu 400, het is niet bekend waarom daar geen uitsluitsel over is.
—-
Dit is het 140e nationale situatierapport sinds de bevestiging van het eerste geval van de nieuwe coronavirusziekte (COVID-19) in Gambia, op 17 maart 2020.

1 nieuw COVID-19-gerelateerd overlijden geregistreerd, patiënt was opgenomen in COVID-19 treatment centre. 73 jaar, had andere comorbiditeiten.

37 nieuwe cases geregistreerd, waardoor het totale aantal COVID-19-gevallen dat ooit in het land is bevestigd op 3.330 komt.
o Dit vertegenwoordigt een testpositiviteitspercentage van 18,1% (37 van de 204 in totaal uitgevoerde tests)
o De gemiddelde leeftijd van de nieuwe gevallen is 30 jaar (bereik: 16 tot 81 jaar)
204 nieuwe laboratoriumtestresultaten ontvangen van MRCG en NPHL
o Hiervan kwamer 1 nieuwe tests onbepaald terug
• 21 COVID-19-patiënten hersteld en ontslagen.
0 mensen werden in quarantaine geplaatst, 16 nieuwe ontslagen.
Het land heeft momenteel 106 mensen in quarantaine, 1.749 actieve gevallen, 400 mogelijke gevallen en een ruw sterftecijfer van 3,0%.
Merendeel cases is asymptomatisch.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid Banjul
Daily Case Update as of 10th September 2020
Full situation report link (No. 140) available in bio.

#COVID19Gambia #Gambia