Stage

Go for Africa is een stage-leerbedrijf voor studenten op mbo- en hbo-niveau en door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geaccrediteerd.

Algemeen

 • Lesgeven op een school, MBO Niveau 2
 • Leslokalen inrichten, opruimen en ordenen
 • Een projecttaak uitvoeren in Gambia of Senegal

Begeleiding Go for Africa

 • Dé kans als MBO student om stage te lopen in het buitenland
 • Iedere leerling heeft een stageplan en stageverslag.
 • Go for Africa biedt de studenten de kans om beroeps- en burgerschapscompetenties op te doen, zoals omschreven in de kwalificatie dossiers van de opleidingen.
 • In Afrika dragen de Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten op de Afrikaanse beroepsscholen.
 • Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen: de studenten, de ROC’s , de scholen in Afrika, de lokale gemeenschap en nationale overheid in Afrika.
 • Het vereist veel verantwoordelijkheid van de student om goed voor te bereiden. Dit vindt plaats in de periode 6 maanden voor het vertrek naar Afrika. Deze voorbereiding wordt geïntegreerd in de lessen, vervolgens 3 weken op reis en 7 weken stage.
 • Bijna alle studenten vinden het ‘de reis van je leven’.

Docenten van de ROC’s worden verwacht om stage bezoeken af te leggen in West Afrika tijdens de 7 weken stage. Tijdens de reis wordt de coaching verzorgd door docenten en privé rijders. De reis vindt plaats in kleine teams van ongeveer 5 auto’s.

Go for Africa biedt een aantal onderwijsinstrumenten aan, namelijk een competentieboek, formats voor verslaglegging van de stage en een wekelijkse evaluatie in Afrika.

Stageplaatsen

Automotive

Voorbeeld projecttaken

Algemeen: 2 modellen voorbereiden, waarvan 1 opengewerkt model

 • Versnellingsbak
 • Startmotor
 • Eindaandrijving
 • Etc.

–Stagevoorbeeld–

Werktuigbouw

Voorbeeld projecttaken

Algemeen: 2 modellen voorbereiden

 • Ziekenhuisbedden
 • Bevallingsbedden
 • Waterpompen
 • Grondbewerkingsgereedschappen

–Stagevoorbeeld–

Elektro

Voorbeeld projecttaken

Algemeen: 2 modellen voorbereiden, waarvan 1 opengewerkt model

 • Aansluitingen huisinstallaties
 • Motor technische installaties
 • Inrichting werkplekken
 • Etc.

–Stagevoorbeeld–

Mechatronica

Voorbeeld projecttaken

Voor stages wordt gekozen uit projecttaken van Elektro of Werktuigbouw

–Stagevoorbeeld–

Psychiatrie verpleegkundige

Voorbeeld projecttaken

 • Kennisoverdracht in (enige) psychiatrische ziekenhuis
 • Patiënten uit isolement halen
 • Uitleg over ziektebeelden
 • Hulpgoederen doneren en inzetten

–Stagevoorbeeld–

Verzenden projectmateriaal

Voor veel projecten wordt in Nederland projectmateriaal ingezameld. Dit is een prima initiatief wat Go for Africa van harte ondersteund, immers, voor veel projecten is specifiek materiaal nodig. Het verzenden van materiaal is kostbaar en moet wel zinvol zijn. We willen niet dat goederen verstuurd worden die in Gambia of Senegal te verkrijgen zijn. We helpen de plaatselijke middenstand graag met goederen die daar te krijgen zijn.

Protocol: