Scholen.

Uw leerlingen kunnen bij Go for Africa stage lopen.
Go for Africa is een stage-leerbedrijf voor studenten op mbo- en hbo-niveau en door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geaccrediteerd.

Begeleiding door Go for Africa

Wat levert het uw school en studenten op om met ons stage te lopen?

 • Bijna alle studenten ondergaan een positieve mentale verandering: ‘it’s a once in a life-time experience’.
 • Zo normaal als buitenlandstages inmiddels zijn in HBO en W`o, zo ongebruikelijk is het voor deze groep jongeren om met ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn. Door de verlokking van avontuur rollen ze erin en zijn zonder uitzondering zeer positief.
 • Er wordt per leerling gewerkt met een stageplan en stageverslag. Daarnaast biedt Go for Africa studenten de kans om beroeps- en burgerschapscompetenties op te doen, zoals omschreven in de kwalificatie dossiers van de opleidingen.
 • In Afrika dragen de Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten op de Afrikaans beroepscholen.
 • Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen die betrokken is: de studenten, hun netwerk en begeleiders van hier en daar, de beroepscholen, de lokale gemeenschap en de lokale en nationale overheid.
 • Het vereist veel verantwoordelijk van de student om een auto, website, businessplan, sponsoring etc goed voor te bereiden. Dit vindt plaats in de periode 6 maanden voor het vertrek naar Afrika. Deze voorbereiding wordt geintergreerd in de lessen van de desbetreffende ROC, aansluitend vindt de 3 weekse reis (De Reis) en 7 weekse stage plaats.

Wij gaan ervan uit dat de participerende ROC’s inspanning verricht om haar docenten de mogelijkheid te bieden om stage bezoeken af te leggen in West Afrika. Op die manier plant GfA de beschikbare docenten in zodat er in de 7 weekse periode altijd Nederlandse begeleiding en deskundigheid aanwezig is. Gedurende de reis wordt de coaching verzorgd door de privé rijders. De reis vindt plaats in kleine teams van ongeveer 5 auto’s.

Go for Africa biedt een aantal onderwijsinstrumenten aan, namelijk een competentieboek, formats voor verslaglegging van de stage en een wekelijkse evaluatie in Afrika.

Verzenden van projectmateriaal naar Gambia

Voor veel projecten wordt in Nederland projectmateriaal ingezameld. Dit is een prima initiatief wat Go for Africa van harte ondersteund, immers, voor veel projecten is specifiek materiaal nodig. Het verzenden van materiaal is kostbaar en moet wel zinvol zijn. We willen niet dat goederen verstuurd worden die in Gambia of Senegal te verkrijgen zijn. We helpen de plaatselijke middenstand graag met goederen die daar te krijgen zijn.

Het versturen van projectmateriaal en goederen naar Gambia gaat volgens dit protocol:   –Protocol–

Binnen techniek hebben we stageplaatsen voor

Automotive

Mechatronica

Werktuigbouw

Elektro

Bouw en Infra

Binnen zorg en welzijn hebben we stageplaatsen voor

Pedagogisch medewerker

Verpleegkundige

Onderwijsassistent

Begeleider specifieke doelgroepen

Begeleider gehandicaptenzorg

Doktersassistent

Begeleiding door Go for Africa

Waarom zou een school hun studenten met Go for Africa mee laten gaan?

 • De verantwoordelijkheid van de student is maximaal in 3 weken reizen en 7 weken stage.
 • Het vereist veel voorbereiding, auto, website, businessplan, sponsoring, projecttaak, begroting.
 • Bijna alle studenten ondergaan een positieve mentale verandering, “once in a lifetime experience”

Het spreekt voor zich dat dit geen schoolreisje is en dat we elkaar ten alle tijde ondersteunen. De reis doen we in groepen van 5 auto’s, waaronder ook begeleidende teams, in een rustig ritme.

We bieden een aantal onderwijsinstrumenten aan, waaronder:

 • Competentieboekje
 • Format waarnaar de verslaglegging voor de stage vast komt te liggen
 • Wekelijks evaluatie tijdens de stage in Afrika

STAGE VOORBEELDEN